INTRODUKTION

PCSpecialist B.V. er dedikeret til at forbedre metoderne til at bekæmpe moderne slaveri og menneskehandel. Som en del af industrien for fremstilling af Informationsteknologi erkender vi vores ansvar for at tage en hårdfør tilgang til slaveri og menneskehandel. Dette er vores første udtalelse om moderne slaveri og menneskehandel som følge af introduktionen af UK Modern Slavery Act 2015.

Denne rapportering er indgivet i henhold til sektion 54(1) i Modern Slavery Act 2015 og udgør vores rapportering vedrørende slaveri og menneskehandel for regnskabsåret, som slutter d. 31. august 2022.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

PCSpecialist B.V. er en producent og forhandler af specialbyggede Stationære og Bærbare PC'er inden for teknologisektoren. Vi leverer til de fleste europæiske lande samt UK gennem vores hjemmeside.

Vi har en årlig omsætning på kr 1.273.285.664,00.

VORES FORRETNING

Vores forretning opererer fra lokaler i Storbritannien og Holland og beskæftiger 191 medarbejdere, hvoraf cirka 120 er produktions- og lagermedarbejdere og de resterende administrations- og kundesupport.

VORES VÆRDIKÆDER

Vores værdikæder inkluderer - Intel, Asus og Corsair

Vi finder vores leverandører globalt inklusiv Det Fjerne Østen og dele af Europa. Med dette in mente står vi over for udfordringen ved at individuelle lande har forskellig lovgivning, etik og kulturelle miljøer. Derfor følger vi en struktureret proces med fornøden omhu, når vi beskæftiger os med nye forretningsforbindelser og revurderer de nuværende, hvor det er nødvendigt for at sikre overensstemmelse hos begge parter i samarbejdet.

VORES POLITIKKER OM SLAVERI OG MENNESKEHANDEL

Vi er engageret i at sikre, at der ikke eksisterer moderne slaveri eller menneskehandel i vores værdikæder eller andre dele af vores forretning. Vores Anti-slaveri Politik reflekterer vores engagement for at agere etisk og med integritet i alle henseender i vores forretningssamarbejde og for at implementere samt forstærke effektive systemer og kontroller for at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i vores værdikæder.

PROCESSER MED FORNØDEN OMHU FOR SLAVERI OG MENNESKEHANDEL

Som en del af vores initiativ til identificere og begrænse risikoen gennemfører vi tjek på hvert nyt forretningssamarbejde. Vi har etablerede systemer til:

 • At identificere og vurdere de potentielle risikoområder i vores værdikæder.
 • At begrænse risikon for opståen af slaveri og menneskehandel i vores værdikæder.
 • At overvåge potentielle risikoområder i vores værdikæder.
 • At beskytte whistleblowere.

LEVERANDØROVERHOLDELSE AF VORES VÆRDIER OG ETIKKER

Vi har ingen tolerance for slaveri og menneskehandel. For at sikre, at alle i vores værdikæde og kontrahenter retter sig efter vores værdier, har vi etableret et overvågningsprogram.

Vi har dedikeret et overvågningshold, som involverer følgende afdelinger:

 • Juridisk afdeling
 • Kontrolrevision
 • Personale
 • Indkøb
 • Salg

UDDANNELSE

For at sikre et højt forståelsesniveau af risici ved moderne slaveri og menneskehandel i vores værdikæder og i vores forretning, uddanner vi vores medarbejdere.

VORES EFFEKTIVITET I BEKÆMPELSEN AF SLAVERI OG MENNESKEHANDEL

Vi anvender følgende nøgletal (KPI'er) til at måle, hvor effektive vi har været til at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke optræder nogen som helst steder i vores forretning eller værdikæder:

 • Opfyldelsesspørgsmål til alle nye forretningssamarbejder
 • Semi-årlige opdateringer for al eksisterende samarbejde

Danny Williams

Administrerende Direktør
PCSpecialist B.V.
Sidst opdateret: 23. april 2024