Definition: Ordet "Firma", "Firmaets" henviser til det registrerede selskab PCSpecialist B.V., no KVK 81373643 i England og Wales.


Dette websted ejes og drives af PCSpecialist B.V., heraf firmaet, og giver sine tjenester til dig underlagt følgende betingelser. Hvis du besøger eller handler hos www.pcspecialist.dk, accepterer du bekræftende følgende betingelser. Fortsat brug af hjemmesiden udgør en bekræftende aftale med disse vilkår og betingelser. PCSpecialist B.V. forbeholder sig retten til at ændre vilkårene og betingelserne under hvilke webstedet og tjenesterne af PCSpecialist B.V. tilbydes, herunder, men ikke begrænset til de bekostningen, der er forbundet med brugen af pcspecialist.dk side og tjenester.
Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår. Din fortsatte brug af pcspecialist.dk hjemmeside og tjenester udgør din aftale med alle disse vilkår, betingelser og meddelelser (se VILKÅR OG BETINGELSER og PRIVATLIVSPOLITIK). Læs dem venligst grundigt.


PRIVATLIV

Se venligst vores PRIVATLIVSPOLITIK, som også styrer dit besøg på pcspecialist.dk-Websteder.


ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER

Når du besøger virksomhedens hjemmesider eller sender e-mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at sende meddelelser på denne side. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og andre kommunikationer, vi leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert lovligt krav om, at sådanne meddelelser skal være skriftlige.


OPHAVSRET

Alt indhold på dette websted, såsom tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, dataopsamlinger og software, tilhører firmaet eller dets indholdsleverandører og beskyttes af internationale ophavsretlige love. Samlingen af alt indhold på dette websted er Selskabets eksklusive ejendom og beskyttet af internationale love om ophavsret. Alt software, der bruges på dette websted, tilhører Selskabet eller dets softwareleverandører og beskyttes af internationale love om ophavsret. Skulle hjemmesiden pcspecialist.dk indeholde billeder, varemærker eller software, der ikke tilhører pcspecialist.dk bruges disse billeder, varemærker eller software i forbindelse med den udstedte licensaftale med ejerne af billederne, varemærkerne eller softwaren.


LICENS- OG HJEMMESIDETILGANG

Selskabet giver dig en begrænset licens til at få adgang til og gøre personlig brug af dette websted og ikke at downloade (bortset fra cachelagring) eller ændre det eller nogen del af det, undtagen med et udtrykkeligt skriftligt samtykke fra selskabet. Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette websted eller dets indhold; nogen form for indsamling og brug af produktfortegnelser, beskrivelser eller priser; nogen form for afledt brug af dette websted eller dets indhold; nogen form for download eller kopiering af kontooplysninger til fordel for en anden købmand; eller nogen form for brug af data-mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udvindingsTJENESTER. Dette websted eller dele af dette websted må ikke reproduceres, kopieres, duplikeres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra selskabet. Du må ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at vedlægge noget varemærke, logo eller anden proprietær information (herunder billeder, tekst, sidelayout eller formular) af Firmaet og vores partnere uden udtrykkelig skriftligt samtykke. Du må ikke bruge nogen metatags eller nogen anden "skjult tekst" ved brug af firmaets navn eller varemærker uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra selskabet. Enhver uautoriseret brug ophører den tilladelse eller licens, som er udstedt af selskabet. Du får en begrænset, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til forsiden til pcspecialist.dk så længe linket ikke skildrer firmaet, dets partnere eller deres produkter eller tjenester i en falsk, vildledende, nedsættende, eller på anden måde offensiv form og er tilbagekaldelig efter vilje under enhver omstændighed eller betingelse af selskabet. Du må ikke bruge firmalogoer eller andet proprietært grafik eller varemærke som en del af linket uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.


DIN KONTO

Hvis du bruger dette websted, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer, og du accepterer at tage ansvar for alle aktiviteter, der opstår under din konto eller adgangskode. Hvis du er under 18 år, må du kun bruge selskabets tjenester ved deltagelse af en forælder eller værge. Selskabet og dets datterselskaber forbeholder sig ret til at nægte tjeneste, opsige konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.


SIDE OG SERVICES

Virksomheden kan have leveret links og henvisninger til internetsider, der opretholdes af tredjeparter. Hverken selskabet, moderselskabet eller datterselskaber eller deres affilierede opererer eller kontrollerer på nogen måde nogen information, produkter eller tjenester på disse tredjepartswebsteder. Materialet på dette websted og tredjepartswebstederne leveres "som det er" og uden garantier af nogen art, enten udtrykt eller underforstået. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning fralægger Selskabet alle garantier, udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til særlige formål. Med hensyn til alle virtuelle varer og tjenesteydelser yder selskabet blot en tjeneste til køber; Ingen varer eller ejendom sælges til køberen af selskabet. Køber indvilliger i at læse, forstå og overholde PCSpecialist B.V. Betingelser for Salg før køb foretages hos virksomheden. Selskabet indvilliger i ikke at videregive vilkårene, betingelserne, emnet eller identiteten af de parter, der er involveret i denne transaktion, til nogen anden part. Eventuelle tvister vedrørende disse forhold skal løses i Det Forenede Kongerige, hvor selskabet har bopæl. Denne ansvarsfraskrivelse er beregnet til Selskabets eksklusive brug.


PCSpecialist B.V. ANMELDELSER, KOMMENTARER, KOMMUNIKATIONER OG ANDET INDHOLD

Besøgende kan sende anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og anden kommunikation; og indsende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål eller andre oplysninger, så længe indholdet ikke er ulovligt, uanstændigt, truende, ærekrænkende, invasivt for privatlivets fred, krænkende for intellektuelle ejendomsrettigheder eller på anden måde skadelig for tredjeparter eller ufordelagtige og ikke består af eller indeholder softwarevirus, politisk kampagne, kommerciel opfordring, kædebreve, masseforsendelser eller nogen form for "spam". Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse, efterligne nogen person eller enhed eller på anden vis vildlede om oprindelsen af et kort eller andet indhold. Selskabet forbeholder sig retten (men ikke forpligtelsen) til at fjerne eller redigere sådant indhold, men gennemgår ikke regelmæssigt udgivet indhold. Hvis du deler indhold eller sender materiale, og medmindre du angiver andet, giver du Selskabet og dets partnere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, uigenkaldelig og fuldt underlicenseret ret til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker heraf, distribuere og vise sådant indhold over hele verden i ethvert medie. Du giver Selskabet og dets datterselskaber og underlicensgivere ret til at bruge det navn, du sender i forbindelse med sådant indhold, hvis de ønsker. Du repræsenterer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettigheder til det indhold, du sender; at indholdet er akkurat; at brugen af det indhold, du leverer, ikke overtræder denne politik og ikke vil skade nogen person eller enhed; og at du friholder selskabet og dets datterselskaber for alle krav som følge af indhold, du leverer. Selskabet har ret, men ikke forpligtelsen til at overvåge og redigere eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. Selskabet påtager sig intet ansvar og forudsætter sig intet ansvar for indhold indsendt af dig eller nogen tredjepart.


COPYRIGHT KLAGER

Selskabet og dets datterselskaber respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du kontakte vores juridiske afdeling [email protected] for at gøre påstand om krænkelse af ophavsret.


PRODUKTBESKRIVELSER

Selskabet og dets datterselskaber forsøger at være så præcise som muligt ved beskrivelse af et produkt eller en tjenesteydelse. Firmaet garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette websted er korrekt, fuldstændigt, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit. Hvis et produkt, der tilbydes af Selskabet selv, ikke er som beskrevet, er dit eneste middel at returnere det i ubrugt stand.


GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING:

DETTE WEBSTED ER LEVERET AF SELSKABET PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGÆNGELIG"- BASIS. SELSKABET GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, VEDRØRENDE DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER INFORMATIONERNE, INDHOLDET, MATERIALERNE ELLER PRODUKTERNE INKLUDERET PÅ DETTE WEBSTED. DU ER UDTRYKKELIGT ENIG I, AT DIN BRUG AF DETTE WEBSTED ER PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET HELE OMFANG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRALÆGGER SELSKABET ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SELSKABET GARANTER IKKE, AT DETTE WEBSITE, DETS TJENESTER ELLER E-MAILS SENDT FRA SELSKABET ER FRIE FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VIRKSOMHEDEN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER AF NOGENN ART, DER STAMMER FRA BRUGEN AF DETTE WEBSTED, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, VOLDELIGE OG FØLGESKADER VISSE LOVGIVNINGER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINNGER PÅ IMPLICITTE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. Ved at besøge selskabets websteder accepterer du, at Det Forenede Kongeriges love uden hensyntagen til principper for lovkonflikt, vil regulere disse VILKÅR OG BETINGELSER og enhver tvist af enhver art, der måtte opstå mellem dig og Selskabet eller dets datterselskaber.


TVISTER

Enhver tvist, der på nogen måde vedrører dit besøg på Selskabets websteder eller produkter og/eller tjenester, du køber gennem Selskabet, skal indgives til fortrolig voldgift i Det Forenede Kongerige, bortset fra hvis du på nogen måde har krænket eller truet at krænke Selskabets intellektuelle ejendomsrettigheder. I så fald kan Selskabet søge erstatning eller anden passende lempelse i enhver domstol i verden, og du accepterer eksklusiv jurisdiktion og værneting i sådanne retter. Voldgift i henhold til denne aftale skal gennemføres under de regler, der gælder i Det Forenede Kongerige. Voldgiftsmandens tildeling er bindende og kan indføres som en dom i en kompetent domstol. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal ingen voldgift i henhold til denne aftale sluttes til en voldgift, der involverer enhver anden part, der er omfattet af denne aftale, uanset om der er tale om en voldgiftssag eller andet forhold.


WEBSTEDETS POLITIKKER, MODIFIKATIONER OG OPDELING

Se venligst vores andre politikker, såsom vores PRIVATLIVSPOLITIK, der er opsat på dette websted. Disse politikker styrer også dit besøg på selskabets hjemmesider. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer på vores websted, politikker og disse VILKÅR & BETINGELSER til enhver tid. Hvis nogen af disse betingelser betragtes som ophævede, ugyldige eller af en eller anden grund ikke håndhævelige, anses denne betingelse for at være adskilt og påvirker ikke gyldigheden og eksigibiliteten af en eventuel resterende betingelse.


PRISSAMMENLIGNNING

Vi har ikke en prissammenligningspolitik på nuværende tidspunkt. Vi har specielle tilbud på store ordrer (4 hele computere eller derover).


FORSENDELSE & HÅNDTERING

Forsendelse og håndtering er inkluderet.


FAKTURERING

Vi kontrollerer priser og lager som led i vores forsendelsesprocedurer. Hvis en vares korrekte pris er lavere end vores angivne pris, opkræver vi det lavere beløb og sender dig varen. Hvis en vares korrekte pris er højere end vores angivne pris, vil vi efter eget skøn enten kontakte dig for instruktioner inden afsendelse eller annullere din ordre og underrette dig om en sådan annullering.


PCSPECIALIST B.V. ANMELDELSER, KOMMENTARER, KOMMUNIKATIONER OG ANDET INDHOLD

[email protected]